Lekcie

Kurzy / nábory / cvičenia / školenia / workshop

Miesto konania: Slovensko


Dátum konania: termín podľa dohody


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý, expert

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 100


Popis a špecifikácia:

Školenie BOZP: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pre vedúcich / ostatných zamestnancov formou Elearningu
Jazykové mutácie: SK, ENG 

 

Šetrenie času a finančných nákladov
Stačí Vám iba počítač a pripojenie na internet, nemusíte nikde cestovať, vzdelávanie absolvujete zo svojho pracoviska. 

 

Jasný a zrozumiteľný obsah
Jednotlivé témy sú spracované v čo najzrozumiteľnejšej podobe s možnosťou opakovaného náhľadu.

 

Výhodné ceny
Ceny školení sa odvíjajú od počtu zamestnancov, ktorí elearning využívajú a od skutočne absolvovaných školení.

 

Overenie vedomostí testom
Po úspešnom teste sa vytlačí záznam o absolvovaní odborného školenia.

 

Viac informácií nájdete na webstránke.

 

Kontaktujte nás, zašleme Vám cenovú ponuku prispôsobenú pre Vašu organizáciu.

ŽIADOSŤ O CENOVÚ PONUKU

 


Kľúčové slová pre jednoduchšie vyhľadávanie:
bozp, školenie bozp, online kurz bozp, bozp elearnigom, elearning bozp, bezpečnosť na prvom mieste


Miesto konania: Slovensko


Dátum konania: termín podľa dohody


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý, expert

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 100


Popis a špecifikácia:

Školenie OPP: Ochrana pred požiarmi pre vedúcich / ostatných zamestnancov formou Elearningu
Jazykové mutácie: SK, ENG

 

Šetrenie času a finančných nákladov
Stačí Vám iba počítač a pripojenie na internet, nemusíte nikde cestovať, vzdelávanie absolvujete zo svojho pracoviska.

 

Jasný a zrozumiteľný obsah
Jednotlivé témy sú spracované v čo najzrozumiteľnejšej podobe s možnosťou opakovaného náhľadu.

 

Výhodné ceny
Ceny školení sa odvíjajú od počtu zamestnancov, ktorí elearning využívajú a od skutočne absolvovaných školení.

 

Overenie vedomostí testom
Po úspešnom teste sa vytlačí záznam o absolvovaní odborného školenia.

 

Viac informácií nájdete na webstránke.

 

Kontaktujte nás, zašleme Vám cenovú ponuku prispôsobenú pre Vašu organizáciu.

ŽIADOSŤ O CENOVÚ PONUKU

 

Kľúčové slová pre jednoduchšie vyhľadávanie:
opp, školenie opp, online kurz opp, opp elearnigom, elearning opp, bezpečnosť na prvom mieste


Miesto konania: Slovensko


Dátum konania: termín podľa dohody


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý, expert

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 100


Popis a špecifikácia:

Školenie Vodiči: Školenie vodičov referentov / vodičov z povolania formou Elearningu
Jazykové mutácie: SK, ENG

 

Šetrenie času a finančných nákladov
Stačí Vám iba počítač a pripojenie na internet, nemusíte nikde cestovať, vzdelávanie absolvujete zo svojho pracoviska. 

 

Jasný a zrozumiteľný obsah
Jednotlivé témy sú spracované v čo najzrozumiteľnejšej podobe s možnosťou opakovaného náhľadu.

 

Výhodné ceny
Ceny školení sa odvíjajú od počtu zamestnancov, ktorí elearning využívajú a od skutočne absolvovaných školení.

 

Overenie vedomostí testom
Po úspešnom teste sa vytlačí záznam o absolvovaní odborného školenia.

 

Viac informácií nájdete na webstránke.

 

Kontaktujte nás, zašleme Vám cenovú ponuku prispôsobenú pre Vašu organizáciu.

ŽIADOSŤ O CENOVÚ PONUKU


Kľúčové slová pre jednoduchšie vyhľadávanie:
vodiči, školenie vodiči referenti, online kurz vodiči, vodiči referenti elearnigom, elearning vodiči, bezpečnosť na prvom miesteDátum konania: 27.01.2020 - 13.03.2020


Level:

začiatočník, mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 50


Popis a špecifikácia:

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vás pozýva na Základný kurz BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK.

 

 

Kurz bezpečnostných technikov organizujeme v zmysle § 23 zákona 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Kurz prebieha v 4-týždňových sústredeniach a je ukončený záverečným overením vedomostí. Účastník získa osvedčenie Bezpečnostného technika.

 

 

Trvanie kurzu: 27.01.2020 – 13.03.2020

Rozsah: 176 hodín

 

 

Kurz prebieha v týždenných sústredeniach:

1. Týždeň: 27.01 – 31.01.2020 prezenčná forma

2. Týždeň: 10.02 – 14.02.2020 e-learning

3. Týždeň: 24.02 – 28.02.2020 e-learning

4. Týždeň: 09.03 – 13.03.2020 prezenčná forma

 

 

Miesto: Sídlo spoločnosti BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza

 

 

Poznámka: Kurz sa otvára podľa záujmu.

 

 

Podmienkou na zaradenie do kurzu je ukončené úplné stredné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie!

 

 

Možnosť absolvovať kurz cez Úrad práce prostredníctvom projektu REPAS+

 

 

Kontaktná osoba:

Ing. Michaela Antalová
Manažérka školení a kurzov
mobil: +421 948 328 196

 

 

Môžete nás kontaktovať aj emailom: skolenia@boz.skDátum konania: 03.02.2020 - 06.03.2020


Level:

začiatočník, mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 50


Popis a špecifikácia:

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vás pozýva na Základnú odbornú prípravu TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY.

 

 

Odborná príprava je realizovaná na základe udelenej akreditácie MVSR č. 8/2017. Prebieha v 3-týždňových sústredeniach. Odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany overuje a osvedčenie o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany vydáva príslušné krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru.

 

 

Trvanie prípravy: 02.03.2020 – 03.04.2020

Rozsah: 120 hodín

 

 

Kurz prebieha v týždenných sústredeniach:

1. Týždeň: 02.03. – 06.03.2020

2. Týždeň: 16.03. – 20.03.2020

3. Týždeň: 30.03. – 03.04.2020

 

 

Miesto: Sídlo spoločnosti BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza

 

 

Poznámka: Kurz sa otvára podľa záujmu. Z dôvodu nízkeho počtu uchádzačov sa môže termín otvorenia odbornej prípravy posúvať.

 

 

Podmienka: Odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany môže podľa § 11 ods. ods. 3  zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov získať fyzická osoba s úplným stredným vzdelaním.

 

 

Možnosť absolvovať kurz cez Úrad práce prostredníctvom projektu REPAS+

 

 

Kontaktná osoba:

Ing. Michaela Antalová
Manažérka školení a kurzov
mobil: +421 948 328 196

 

 

Môžete nás kontaktovať aj emailom: skolenia@boz.skDátum konania: 19.02.2020 - 21.02.2020


Level:

mierne pokročilý, pokročilý, expert

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 50


Popis a špecifikácia:

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vás pozýva na: Kurz elektrotechnikov § 21 až § 24 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

 

 

Termín: 19.02. – 21.02.2020

Čas: od 8:00 hod.

Miesto konania: BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza

 

 

Kontaktné osoby:

Ing. Michaela Antalová
Manažérka škozlení a kurzov
mobil: +421 948 328 196

 

 

Môžete nás kontaktovať aj emailom: skolenia@boz.skDátum konania: 21.02.2020 - 24.02.2020


Level:

mierne pokročilý, pokročilý, expert

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 50


Popis a špecifikácia:

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vás pozýva na Základný kurz obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení.

 

 

Termín: 21.02.2020  – 24.02.2020

Čas: od 8:00 hod.

Miesto konania: BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza

 

 

Kontaktné osoby:​​​​​​​

Ing. Michaela Antalová
Manažérka školení a kurzov
mobil: +421 948 328 196

 

 

Môžete nás kontaktovať aj emailom: skolenia@boz.skDátum konania: 01.03.2020 - 31.03.2020


Level:

začiatočník, mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 50


Popis a špecifikácia:

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vás pozýva na: Základná odborná príprava členov hasičských jednotiek (dobrovoľní hasiči)

 

 

Termín: Marec 2020

Miesto: BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, Prievidza

 

 

Kontaktná osoba:

Ing. Michaela Antalová
Manažérka školení a kurzov
mobil: +421 948 328 196

 

 

Môžete nás kontaktovať aj emailom: skolenia@boz.skDátum konania: 17.03.2020 - 18.03.2020


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 50


Popis a špecifikácia:

Spoločnosť BOZPO Vás pozýva na Kurz kuričov, výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu kotlov.

 

 

Termín: 17.03. – 18.03.2020

Čas: od 8:00 hod

Cena: podľa príslušnej triedy obsluhovaného kotla

Miesto: Sídlo spoločnosti BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza

 

 

Kontaktná osoba:

Ing. Michaela Antalová
Manažérka školení a kurzov
mobil: +421 948 328 196

 

 

Môžete nás kontaktovať aj emailom: skolenia@boz.sk