Vzdelávanie / Odborné školenia / BOZP, OPP

Čomu sa venujeme

Školenia a vzdelávacie kurzy v oblasti bezpečnosti práce na základe Oprávnenia na výchovu a vzdelávanie.


E-learningové vzdelávacie kurzy podľa legislatívnych požiadaviek a schválenia Národného Inšpektorátu Práce SR.

 

BOZP - OPP - Prvá pomoc - Chemické faktory - Civilná ochrana - PC Ergonómia

Školenie vodičov - Školenia pilčíkov - Školenia motorových vozíkov - Poradňa BOZPO

O nás

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. už viac ako 20 rokov pre Vás zabezpečuje služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku, pracovnej zdravotnej služby, koordinácie bezpečnosti. Zabezpečujeme pre Vás a Vašich zamestnancov aj školenia prostredníctvom akreditovaného školiaceho strediska, vo vlastnej ambulancii lekárske prehliadky Vašich zamestnancov.

V súčasnosti zamestnávame 200 zamestnancov a z toho 90 v profesii bezpečnostný a autorizovaný bezpečnostný technik. Tento tím je aktuálne doplnený ďalším potrebným počtom externých dodávateľov, čím sa radíme medzi najväčšiu spoločnosť zabezpečujúcu BOZP dodávateľským spôsobom. 

Medzi hlavné činnosti našich odborníkov patrí vzdelávanie vašich zamestnancov. Absolvovanie mnohých vzdelávacích aktivít je podmienené nielen legislatívnymi požiadavkami, ale aj záujmom zamestnávateľov a zamestnancov rozširovať svoje odborné pôsobenie, rozhľad, schopnosti i vedomosti.

 

Hlavné služby poskytované spoločnosťou BOZPO, s.r.o.

- Bezpečnostnotechnická služba

- Pracovná zdravotná služba

- Oprávnené školiace stredisko 

- Revízie vyhradených technických zariadení

- Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

- Akreditované laboratórium meraní

- Ochrana pred požiarmi

- Kontrola a servis požiarnych zariadení

- Požiarna bezpečnosť stavieb

- Ochrana životného prostredia

- Civilná ochrana

- Bezpečnostný poradca ADR

- Špecializované činnosti (kontrola OOPP pre práce vo výškach, EMG holter - meranie lokálnej svalovej záťaže, kalibrácia detektorov plynov, termografická diagnostika)

- Softvérové aplikácie eboz (www.eboz.sk)

- Elearningové vzdelávanie (www.elearningbozp.sk)

- Predaj OOPP - BOZPOshop (www.bozposhop.sk)

 

BOZPO, s.r.o.

Sídlo riaditeľstva Prievidza, Ciglianska cesta3C / Tel.: 046 / 542 45 13, Email: boz@boz.sk

STREDISKO Bratislava:

Vajnorská 10601/136 A, 831 04 Bratislava / Mobil: mobil: +421 918 363 882 , Email: boz@boz.sk

STREDISKO Nitra:

Fatránska 3, 949 01 Nitra (V budove krajského osvetového strediska) / Mobil: +421 918 363 882, Email: boz@boz.sk

STREDISKO Košice:

Rampová 5, 040 01 Košice (Biznis Park Rampová) / Mobil: +421 918 363 882, Email: boz@boz.sk

STREDISKO Prešov:

ul. Masarykova 2719/16, 080 01 Prešov / Mobil: +421 918 363 882, email: boz@boz.sk

 

Naše pobočky: 

Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Martin, Žilina, Ružomberok, Trenčín, Námestovo, Spišská Nová Ves, Nitra, Mochovce,Topoľčany, Smolenice, Piešťany, Poprad

Motto

Safety first , Bezpečnosť na prvom mieste

Obtiažnosť výučby:

  začiatočník     mierne pokročilý     pokročilý     expert  

Veková skupina:

  teen 15-18r     dospelí 18+     35+     65+  

Vhodné pre:   muži aj ženy

Otváracie hodiny

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
07:00 - 15:30 07:00 - 15:30 07:00 - 15:30 07:00 - 15:30 07:00 - 15:30 - -

Výhody elearningu:

Výhodné ceny

Ceny školení sa odvíjajú od počtu zamestnancov, ktorí elearning využívajú a od skutočne absolvovaných školení.

 

Jasný a zrozumiteľný obsah

Jednotlivé témy sú spracované v čo najzrozumiteľnejšiej podobne s možnosťou opakovaného náhľadu.

 

Kvalitné a rýchlo dostupné informácie

Veľa interaktívnych doplňujúcich odkazov.

 

Možnosť zvoliť si vlastné tempo

Zvolíte si svoje vlastné tempo, ktorým budete pohodlne absolvovať školenia.

 

Vysoká názornosť

Množstvo vizuálnych vnemov,  fotodokumentácia, video, hyperlinky, názorné obrázky… Vám uľahčia orientáciu v školeniach a zvýšia efektivitu vášho vzdelávania.

 

Live chat

Možnosť využiť online podporu, na vaše otázky dostanete rýchle, kvalifikované odpovede.

 

Šetrenie času a finančných nákladov

Stačí Vám iba počítač a pripojenie na internet, nemusíte nikde cestovať, vzdelávanie absolvujete zo svojho pracoviska.

 

Overenie vedomostí testom

Po úspešnom teste sa vytlačí záznam o absolvovaní odborného školenia.

 

60000+ absolvovaných školení - 32000+ užívateľov - 110+ zazmluvnených spoločností - 20+ rokov skúseností

 

Kontakty pre elearningové školenia:

Ing. Miroslava Udvardiová, Email: miroslava.udvardiova@boz.sk, Tel: +421 918 653 161

Michaela Zderková, Email: michaela.zderkova@boz.sk, Tel:+421 915 791 709

Ponúkané e-learningové školenia

BOZP: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pre vedúcich / ostatných zamestnancov.
Jazykové mutácie: SK, ENG

 

OPP: Ochrana pred požiarmi pre vedúcich / ostatných zamestnancov.
Jazykové mutácie: SK, ENG

 

Vodiči: Školenie vodičov referentov / vodičov z povolania
Jazykové mutácie: SK, ENG

 

Chemické faktory: Práca s chemickými faktormi a nebezpečenstvá.
Jazykové mutácie: SK

 

Civilná ochrana

Jazykové mutácie: SK

 

PC Ergonómia: Ergonómia pri práci so zobrazovacími jednotkami.
Jazykové mutácie: SK

 

Prvá pomoc: Základné informácie z poskytovania prvej pomoci.
Jazykové mutácie: SK - Nenahrádza praktické školenie prvej pomoci.

 

Pilčíci: Teoretická časť školenia pilčíkov.
Jazykové mutácie: SK - Je potrebné absolvovať aj praktickú časť.

 

Motorové vozíky: Teoretická časť školenia motorových vozíkov.
Jazykové mutácie: SK

 

Kontaktujte nás, zašleme Vám cenovú ponuku prispôsobenú pre Vašu organizáciu.

ŽIADOSŤ O CENOVÚ PONUKU

 

Kontakty pre elearningové školenia:

Ing. Miroslava Udvardiová, Email: miroslava.udvardiova@boz.sk, Tel: +421 918 653 161

Michaela Zderková, Email: michaela.zderkova@boz.sk, Tel:+421 915 791 709

Školenia a kurzy BOZPO

Aktuálnu ponuku našich Kurzov a školení nájdete na našej webstránke.

Kontakty na školiace oddelenie BOZPO, s.r.o.

Ing. Michaela Antalová
Manažérka školení a kurzov
mobil: +421 948 328 196

Ing. Milan Bojsa
Vedúci oddelenia školení a kurzov
mobil: + 421 905 868 818

Môžete nás kontaktovať aj emailom: skolenia@boz.sk

Kurzy / nábory / cvičenia / školenia / workshop

Miesto konania: Slovensko


Dátum konania: termín podľa dohody


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý, expert

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 100


Popis a špecifikácia:

Školenie BOZP: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pre vedúcich / ostatných zamestnancov formou Elearningu
Jazykové mutácie: SK, ENG 

 

Šetrenie času a finančných nákladov
Stačí Vám iba počítač a pripojenie na internet, nemusíte nikde cestovať, vzdelávanie absolvujete zo svojho pracoviska. 

 

Jasný a zrozumiteľný obsah
Jednotlivé témy sú spracované v čo najzrozumiteľnejšej podobe s možnosťou opakovaného náhľadu.

 

Výhodné ceny
Ceny školení sa odvíjajú od počtu zamestnancov, ktorí elearning využívajú a od skutočne absolvovaných školení.

 

Overenie vedomostí testom
Po úspešnom teste sa vytlačí záznam o absolvovaní odborného školenia.

 

Viac informácií nájdete na webstránke.

 

Kontaktujte nás, zašleme Vám cenovú ponuku prispôsobenú pre Vašu organizáciu.

ŽIADOSŤ O CENOVÚ PONUKU

 


Kľúčové slová pre jednoduchšie vyhľadávanie:
bozp, školenie bozp, online kurz bozp, bozp elearnigom, elearning bozp, bezpečnosť na prvom mieste


Miesto konania: Slovensko


Dátum konania: termín podľa dohody


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý, expert

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 100


Popis a špecifikácia:

Školenie OPP: Ochrana pred požiarmi pre vedúcich / ostatných zamestnancov formou Elearningu
Jazykové mutácie: SK, ENG

 

Šetrenie času a finančných nákladov
Stačí Vám iba počítač a pripojenie na internet, nemusíte nikde cestovať, vzdelávanie absolvujete zo svojho pracoviska.

 

Jasný a zrozumiteľný obsah
Jednotlivé témy sú spracované v čo najzrozumiteľnejšej podobe s možnosťou opakovaného náhľadu.

 

Výhodné ceny
Ceny školení sa odvíjajú od počtu zamestnancov, ktorí elearning využívajú a od skutočne absolvovaných školení.

 

Overenie vedomostí testom
Po úspešnom teste sa vytlačí záznam o absolvovaní odborného školenia.

 

Viac informácií nájdete na webstránke.

 

Kontaktujte nás, zašleme Vám cenovú ponuku prispôsobenú pre Vašu organizáciu.

ŽIADOSŤ O CENOVÚ PONUKU

 

Kľúčové slová pre jednoduchšie vyhľadávanie:
opp, školenie opp, online kurz opp, opp elearnigom, elearning opp, bezpečnosť na prvom mieste


Miesto konania: Slovensko


Dátum konania: termín podľa dohody


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý, expert

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 100


Popis a špecifikácia:

Školenie Vodiči: Školenie vodičov referentov / vodičov z povolania formou Elearningu
Jazykové mutácie: SK, ENG

 

Šetrenie času a finančných nákladov
Stačí Vám iba počítač a pripojenie na internet, nemusíte nikde cestovať, vzdelávanie absolvujete zo svojho pracoviska. 

 

Jasný a zrozumiteľný obsah
Jednotlivé témy sú spracované v čo najzrozumiteľnejšej podobe s možnosťou opakovaného náhľadu.

 

Výhodné ceny
Ceny školení sa odvíjajú od počtu zamestnancov, ktorí elearning využívajú a od skutočne absolvovaných školení.

 

Overenie vedomostí testom
Po úspešnom teste sa vytlačí záznam o absolvovaní odborného školenia.

 

Viac informácií nájdete na webstránke.

 

Kontaktujte nás, zašleme Vám cenovú ponuku prispôsobenú pre Vašu organizáciu.

ŽIADOSŤ O CENOVÚ PONUKU


Kľúčové slová pre jednoduchšie vyhľadávanie:
vodiči, školenie vodiči referenti, online kurz vodiči, vodiči referenti elearnigom, elearning vodiči, bezpečnosť na prvom miesteDátum konania: 27.01.2020 - 13.03.2020


Level:

začiatočník, mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 50


Popis a špecifikácia:

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vás pozýva na Základný kurz BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK.

 

 

Kurz bezpečnostných technikov organizujeme v zmysle § 23 zákona 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Kurz prebieha v 4-týždňových sústredeniach a je ukončený záverečným overením vedomostí. Účastník získa osvedčenie Bezpečnostného technika.

 

 

Trvanie kurzu: 27.01.2020 – 13.03.2020

Rozsah: 176 hodín

 

 

Kurz prebieha v týždenných sústredeniach:

1. Týždeň: 27.01 – 31.01.2020 prezenčná forma

2. Týždeň: 10.02 – 14.02.2020 e-learning

3. Týždeň: 24.02 – 28.02.2020 e-learning

4. Týždeň: 09.03 – 13.03.2020 prezenčná forma

 

 

Miesto: Sídlo spoločnosti BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza

 

 

Poznámka: Kurz sa otvára podľa záujmu.

 

 

Podmienkou na zaradenie do kurzu je ukončené úplné stredné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie!

 

 

Možnosť absolvovať kurz cez Úrad práce prostredníctvom projektu REPAS+

 

 

Kontaktná osoba:

Ing. Michaela Antalová
Manažérka školení a kurzov
mobil: +421 948 328 196

 

 

Môžete nás kontaktovať aj emailom: skolenia@boz.skDátum konania: 03.02.2020 - 06.03.2020


Level:

začiatočník, mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 50


Popis a špecifikácia:

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vás pozýva na Základnú odbornú prípravu TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY.

 

 

Odborná príprava je realizovaná na základe udelenej akreditácie MVSR č. 8/2017. Prebieha v 3-týždňových sústredeniach. Odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany overuje a osvedčenie o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany vydáva príslušné krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru.

 

 

Trvanie prípravy: 02.03.2020 – 03.04.2020

Rozsah: 120 hodín

 

 

Kurz prebieha v týždenných sústredeniach:

1. Týždeň: 02.03. – 06.03.2020

2. Týždeň: 16.03. – 20.03.2020

3. Týždeň: 30.03. – 03.04.2020

 

 

Miesto: Sídlo spoločnosti BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza

 

 

Poznámka: Kurz sa otvára podľa záujmu. Z dôvodu nízkeho počtu uchádzačov sa môže termín otvorenia odbornej prípravy posúvať.

 

 

Podmienka: Odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany môže podľa § 11 ods. ods. 3  zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov získať fyzická osoba s úplným stredným vzdelaním.

 

 

Možnosť absolvovať kurz cez Úrad práce prostredníctvom projektu REPAS+

 

 

Kontaktná osoba:

Ing. Michaela Antalová
Manažérka školení a kurzov
mobil: +421 948 328 196

 

 

Môžete nás kontaktovať aj emailom: skolenia@boz.skDátum konania: 19.02.2020 - 21.02.2020


Level:

mierne pokročilý, pokročilý, expert

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+, 65+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 50


Popis a špecifikácia:

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vás pozýva na: Kurz elektrotechnikov § 21 až § 24 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

 

 

Termín: 19.02. – 21.02.2020

Čas: od 8:00 hod.

Miesto konania: BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza

 

 

Kontaktné osoby:

Ing. Michaela Antalová
Manažérka škozlení a kurzov
mobil: +421 948 328 196

 

 

Môžete nás kontaktovať aj emailom: skolenia@boz.skDátum konania: 21.02.2020 - 24.02.2020


Level:

mierne pokročilý, pokročilý, expert

Veková skupina:

dospelí 18+, 35+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 50


Popis a špecifikácia:

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vás pozýva na Základný kurz obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení.

 

 

Termín: 21.02.2020  – 24.02.2020

Čas: od 8:00 hod.

Miesto konania: BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza

 

 

Kontaktné osoby:​​​​​​​

Ing. Michaela Antalová
Manažérka školení a kurzov
mobil: +421 948 328 196

 

 

Môžete nás kontaktovať aj emailom: skolenia@boz.skDátum konania: 01.03.2020 - 31.03.2020


Level:

začiatočník, mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 50


Popis a špecifikácia:

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vás pozýva na: Základná odborná príprava členov hasičských jednotiek (dobrovoľní hasiči)

 

 

Termín: Marec 2020

Miesto: BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, Prievidza

 

 

Kontaktná osoba:

Ing. Michaela Antalová
Manažérka školení a kurzov
mobil: +421 948 328 196

 

 

Môžete nás kontaktovať aj emailom: skolenia@boz.skDátum konania: 17.03.2020 - 18.03.2020


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 50


Popis a špecifikácia:

Spoločnosť BOZPO Vás pozýva na Kurz kuričov, výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu kotlov.

 

 

Termín: 17.03. – 18.03.2020

Čas: od 8:00 hod

Cena: podľa príslušnej triedy obsluhovaného kotla

Miesto: Sídlo spoločnosti BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza

 

 

Kontaktná osoba:

Ing. Michaela Antalová
Manažérka školení a kurzov
mobil: +421 948 328 196

 

 

Môžete nás kontaktovať aj emailom: skolenia@boz.sk


Komentáre

ID: 000399